Το oeda-lemesou.com χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεσαι τη χρήση των cookies.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν:

 1. Yποδοχή στο ΣΜΑ των σύμμεικτων απορριμμάτων ή/ και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφορά τους στη Μονάδα
 2. Yποδοχή στη Μονάδα των σύμμεικτων απορριμμάτων ή/ και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών ή/και των προδιαλεγμένων οργανικών και πρασίνων, ή /και ογκωδών απορριμμάτων − τροφοδοσία των γραμμών διαλογής − διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων ή, ούτως ή άλλως, μη επεξεργάσιμων − διαλογή των απορριμμάτων (οργανικό, ανακυκλώσιμα και απορριπτέα)
 3. Eπεξεργασία του οργανικού τμήματος διάμεσου βιοξήρανσης, και παραγωγή SRF της επιθυμητής ποιότητας
 4. Διαλογή των κλασμάτων που προέρχονται από τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με μηχανική και χειρονακτική διαλογή και περαιτέρω διαχωρισμός των ανακυκλωσίμων σε διαφορετικά είδη (σιδηρούχο, μη σιδηρούχο, χαρτί/χαρτόνι, διάφορα είδη πλαστικού) − επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων με μηχανική επεξεργασία, αερόβια κομποστοποίηση και ραφινάρισμα του παραγόμενου κόμποστ − τεμαχισμός και επεξεργασία ογκωδών απορριμμάτων
 5. ραφινάρισμα παραγόμενου SRF ή/και RDF
 6. προσωρινή αποθήκευση του ραφιναρισμένου SRF ή/και RDF
 7. δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση του SRF ή/και RDF εντός του ΧΥΤΥ
 8. μεταφορά του SRF/RDF σε χώρους ή Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης που θα υποδειχθούν από τον Εργοδότη εκτός του χώρου της ΟΕΔΑ Λεμεσού
 9. μεταφορά και διάθεση στο ΧΥΤΥ των υπολειμμάτων της επεξεργασίας και των μη επεξεργάσιμων υλικών
 10. λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
 11. συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων και υγρών αποβλήτων του συνόλου των εγκαταστάσεων
 12. περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης
 13. διαμόρφωση τελικού ανάγλυφου των περαιωμένων τμημάτων του ΧΥΤΥ και κατασκευή εξισωτικής στρώσης στις επιφάνειες αυτές κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρόνοιες και προδιαγραφές των εγγράφων, δημοπράτησης τη Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου και των ισχυόντων προδιαγραφών – νομοθετημάτων για αντίστοιχα έργα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Image

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 83, 4181, Ύψωνας Λεμεσός

+357 25 760 111

+357 25 760 303

anelem@cytanet.com.cy

Links

Publish modules to the "offcanvs" position.